Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

Dział  "Pytania i odpowiedzi" zawiera krótkie i konkretne wyjaśnienia najczęstszych wątpliwości związanych z kursem prawa jazdy. Dział jest otwarty - systematycznie będą przybywać nowe pytania, na które udzielimy odpowiedzi. Jeżeli uważasz, że jest zagadnienie, które powinno znaleźć się w tym dziale napisz do nas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie

będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę. Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane.

 

 

 

 

W jakim terminie odbywa się egzamin państwowy od momentu ukończenia kursu?

 

Termin egzaminu uzależniony jest od wolnych terminów w OŚRODKU EGZAMINACYJNYM i najczęściej jest  po 2-3   tygodniach od zakończenia kursu. Są to wymogi formalne, na które nie mamy wpływu.

 

Jak długo trwa kurs prawa jazdy?

 

Cały kurs trwa średnio ok. 2-3 miesiące tj. od rozpoczęcia zajęć teoretycznych do egzaminu wewnętrznego. Jeżeli komuś zależy na czasie  - to może zrezygnować z zajęć teoretycznych, wówczas Kursant zapisuje się na państwowy egzamin teoretyczny - jeżeli uzyska wynik pozytywny to wówczas pobieramy jego Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) i zapisujemy na kurs ale tylko na zajęcia praktyczne. Cześć praktyczna kursu średnio trwa 2-3 tygodnie - dokładamy wszelkich starań, aby ten okres był możliwie jak najkrótszy.

 

Można również zapisać się na kurs ekspresowy (za dodatkową opłatą) wówczas Kursant na jazdy zapisywany jest poza kolejnością - również w święta i weekendy. Gwarancja ukończenia części praktycznej w ciągu 15 dni.

 

Czy po skończonym kursie sam/a muszę jechać do WORD w Poznaniu i zapisać się na egzamin?

 

Nie  - aktualnie nie ma potrzeby jechać do WORD w Poznaniu  można to zrobić samemu przez internet - aby zapisać się na egzamin oraz uzyskać szczegółowe informacje kliknij tutaj

 

 

Czy mogę dokupić dodatkowe godziny jazd przed egzaminem w innym OSK, niż w którym robiłem/am kurs?

 

Tak - np. w przypadku gdy dotychczasowy OSK nie posiada pojazdu marki Kia Rio na którym zdaje się obecnie w Poznaniu egzamin praktyczny.

 

Czy mogę jeździć przed egzaminem w roli obserwatora jako dodatkowy Kursant podczas szkolenia praktycznego w Poznaniu?

 

Tak - można w ten sposób przypomnieć sobie trasy egzaminacyjne. Usługa jest nieodpłatna, uzależniona od wolnych miejsc w pojeździe, wystarczy odpowiednio wcześnie zgłosić instruktorowi prowadzącemu chęć jeżdżenia w roli obserwatora.

 

Czy mogę zapisać się na egzamin praktyczny w WORD przed ukończeniem części praktycznej kursu?

 

Nie - aby zapisać się na egzamin praktyczny w WORD wymagane jest ukończenie całego kursu i uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu w wewnętrznego w OSK. Wówczas PKK zostanie zaktualizowany przez OSK i będzie mógł być pobrany przez WORD w Poznaniu celem zapisania kursanta na egzamin państwowy.

 

Zdałem/am egzamin teoretyczny w WORD w Poznaniu, kiedy mogę rozpocząć część praktyczną kursu?

 

Aby rozpocząć część praktyczną kursu OSK musi pobrać  PKK  aby zapisać kursanta na kurs. Zaktualizowany PKK o informację, że kursant uzyskał wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego można pobrać po 3 - 4 dniach roboczych od dnia zadania egzaminu. Jeżeli zaktualizowany PKK zostanie pobrany przez OSK to zajęcia praktyczne można zacząć już następnego dnia, o ile jest wolny termin.

 

Co to jest Profil Kandydata na Kierowcę?

 

Jest to dokument wygenerowany po złożeniu wniosku o wydanie uprawnień lub z urzędu w przypadku skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Profil PKK posiada unikalny numer i jest niezbędny do zapisu na kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) oraz na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD)

 

PKK zawiera następujący zestaw informacji: dane osobowe, kategoria uprawnień z wniosku, badania lekarskie i psychologiczne, zdjęcie, ograniczenia w prowadzeniu pojazdów, uprawnienia wymagane w przypadku ubiegania się o uprawnienia wynikowe.

 

Numer PKK należy przedstawić w wybranym OSK podczas zapisu na szkolenie, jak również w WORD podczas zapisu na egzamin.

 

Aby uzyskać więcej informacji o PKK lub procesie uzyskiwania uprawnień, kliknij tutaj

 

Jaka jest opłata za egzamin państwowy w WORD w Poznaniu?

 

Aby sprawdzić aktualną tabelę opłat za egzamin państwowy w WORD w Poznaniu kliknij tutaj

 

Jak mogę dokonać opłaty za egzamin państwowy?

 

Opłaty za egzamin można dokonać:

 

 • gotówką w kasie w siedzibie WORD,

 • przelewem z wykorzystaniem funkcjonalności generatora rachunków ze strony internetowej WORD Poznań - na indywidualny numer rachunku,

 • posługując się kartą płatniczą podczas zapisu na egzamin w siedzibie WORD,

 • dokonując rezerwacji terminu egzaminu z wykorzystaniem płatności internetowych serwisu Info-Car

 

Gdzie w Obornikach wydawane jest prawo jazdy?

 

Prawo jazdy odbiera się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Starostwie Powiatowym w Obornikach, Wydział Komunikacji i Rozwoju, ul. 11 Listopada 2a, pok. nr 019, tel. 0-61 29 73 145

 

Warunkiem zamówienia blankietu prawa jazdy po zdanym egzaminie jest przedłożenie dowodu wpłaty za druk prawa jazdy - płatne na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach (opłata za blankiet prawa jazdy wg. stanu na dzień 13.03.2017r. wynosi 100,50 zł.)

 

Gdzie mogę sprawdzić czy moje prawo jazdy jest już do odebrania?

 

Wystarczy kliknąć tutaj

 

Aby system mógł zidentyfikować Państwa sprawę, należy podać wszystkie trzy informacje, tj.

 

 • pierwsze imię,

 • nazwisko,

 • numer PESEL lub numer PKK.

 

 

Czy za kurs mogę zapłacić w obcej walucie?

 

 

Tak - akceptujemy  płatności w USD i EURO wg. średniego kursu w NBP w dniu płatności. W przypadku innej waluty za zgodą kierownika OSK.

 

Czy przepadnie mi opłata za egzamin w przypadku gdy nie będę mógł/a być na egzaminie w wyznaczonym terminie?

 

W przypadku gdy osoba złoży rezygnację z egzaminu w formie pisemnej lub elektronicznie na stronie www.info-car.pl nie później niż 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu - opłata wniesiona za ten egzamin będzie zaliczona na poczet nowo wyznaczonego egzaminu (sobota i niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy, nie są dniami roboczymi).

 

Posiadam kategorię B  i chciałbym zrobić kategorię B-E. Czy muszę ponownie zdawać egzamin teoretyczny?

 

Nie ma obowiązku ponownego zdawania egzaminu teoretycznego.

 

Jak wygląda sprawa w przypadku, gdy ukończyliśmy kurs, a nie podchodziłem/am do egzaminu  państwowego przez dłuższy czas?

 

Jeżeli  OSK zaktualizował PKK  to wystarczy udać się do siedziby WORD w Poznaniu z dowodem tożsamości i  numerem Profilu Kandydata na Kierowcę i zapisać się na egzamin lub zapisać się przez internet.

 

Mam już prawo jazdy i przekroczyłem limit punktów karnych?

 

 • Jeżeli masz prawo jazdy ponad rok i będziesz mieć na koncie więcej niż 24 punkty karne - dostaniesz od starosty skierowanie na egzamin sprawdzający oraz badanie psychologiczne. Jeżeli nie zaliczysz egzaminu lub badań, starosta cofnie twoje uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Masz tylko jedną szansę, aby odzyskać utracone prawo jazdy - zdać egzamin za pierwszym razem. Jeżeli oblejesz musisz od nowa rozpocząć kurs dla kandydatów na kierowców.
 • Jeżeli to twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok oraz będziesz mieć na koncie więcej niż 20 punktów karnych - starosta od razu cofnie wszystkie twoje uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

 

Kiedy punkty karne zostaną usunięte ?

 

Punkty przypisane za naruszenia popełnione od 17.09.2022 r., zostaną usunięte:

 • po dwóch latach od dnia, w którym opłacisz mandat, jeżeli:

  • za naruszenie wystawiono mandat i stanowi on dochód budżetu państwa lub

  • gdy mandat wystawił organ Inspekcji Transportu Drogowego;

 • po dwóch latach od daty uprawomocnienia się wyroku – jeżeli nie przyjmiesz mandatu i w twojej sprawie orzeka sąd;

 • jeśli otrzymasz pozytywny wynik kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji;

 • jeśli starosta odmówi wydania decyzji o skierowaniu cię na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji albo o cofnięciu uprawnień – na wniosek komendanta wojewódzkiego policji.

Punkty przypisane za naruszenia popełnione przed 17.09.2022 r., zostaną usunięte, gdy minie rok od dnia naruszenia.

Pamiętaj! Punkty karne nie znikną z twojego konta, jeżeli suma twoich tymczasowych punktów karnych i aktywnych punktów karnych przekracza dozwolony limit 24 punktów (20 punktów – jeżeli to twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok).

Tymczasowe punkty karne to punkty z naruszeń, za które nie przyjęto mandatu – nie są jeszcze naliczone na twoim koncie, czekają na orzeczenie sądu.

Aktywne punkty karne to punkty, które masz na koncie.

 

 

Jakie pojazdy mogę prowadzić mając kategorię B?

 

 • Pojazd samochodowy - ograniczeniem jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu (maksymalnie 3,5 tony) oraz liczba miejsc (maksymalnie 9 łącznie z kierowcą),
 • Samochód z przyczepą - przyczepa inna niż lekka ma dmc powyżej 750 kg. - można ją ciągnąć o ile łączna masa (dmc) przyczepy i (dmc) samochodu nie przekracza 3,5 tony,
 • Samochód z przyczepką lekką - przyczepka lekka ma dmc nie wyższe niż 750 kg. Maksymalna masa takiego zestawu to 4250 kg przy założeniu, że pojazd ma dmc  równe 3,5 tony a dmc przyczepy równe 750 kg,
 • Motocykl do 125 ccm - w tej kategorii mieszczą się również skutery i normalne motocykle. Warunkiem by można było prowadzić taki pojazd bez prawa jazdy na motocykl, jest co najmniej 3-letni staż jako kierowca z prawem jazdy kat. B. Dodatkowy warunek: współczynnik mocy do masy pojazdu nie może przekraczać 0,1 kW/kg.
 • Czterokołowiec lekki - czyli mały quad o prędkości maksymalnej do 45 km/h i masie do 350 kg.
 • Czterokołowiec - pojazd samochodowy o dmc do 550 kg Wśród nich są zarówno duże quady jak i pojazdy  którymi można kierować mając kat. B1,
 • Ciągnik - bez względu na jego masę, a także ciągnik z przyczepką lekką - ale z przyczepą ciężką już nie. Można kierować ciągnikiem z umocowaną na nim maszyną o dużej masie - o ile nie ma kół i nie jest przyczepą. Aby kierować zestawem ciągnika rolniczego z przyczepą ciężką trzeba mieć prawo jazdy kategorii T.
 • Od końca 2018 roku kierowcy mogą korzystać z kolejnego rodzaju pojazdów: trójkołowych motocykli. Podobnie jak w przypadku mocniejszych jednośladów, uprawnienia należy posiadać od przynajmniej 3 lat. Jest też dodatkowy warunek dotyczący samych maszyn. Muszą one być homologowane w kategorii L5e.
 • Pojazd samochodowy zasilany paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczający 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.

 

Co mi grozi jak policja mnie zatrzyma, a nie mam jeszcze prawa jazdy?

 

Mandat, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet więzienie – to może grozić za jazdę bez uprawnień.

 

W najlepszej sytuacji są kierowcy, którzy nigdy nie mieli prawa jazdy na dany pojazd. Jeśli nie masz jeszcze uprawnień, w najlepszym wypadku grozi Ci mandat 500 zł - jednak sprawa może również trafić do sądu, za co grozi do 5000 zł, a także możliwość nałożenia na kierowcę zakazu prowadzenia pojazdów. Jeśli jechałeś samochodem, a masz tylko prawo jazdy kat. A, dostaniesz mandat 300 zł. Policjant zakaże dalszej jazdy i jeśli nie będzie możliwości pozostawienia pojazdu w bezpiecznym miejscu lub przekazania go innemu kierowcy, auto trafi na lawetę. Oczywiście koszt holowania i parkingu będzie musiał pokryć, zwykle to ok. 500 zł.

 

 

Najbardziej restrykcyjne są przepisy dotyczące osób, które nie mają prawa jazdy, ponieważ sąd orzekł wobec nich zakaz prowadzenia pojazdów, np. za jazdę po alkoholu czy spowodowanie wypadku.

 

 

Jeżeli masz już prawo jazdy, które zatrzymano na 3 miesiące za zbyt szybką jazdę w obszarze zabudowanym i ponownie zostaniesz przyłapany, tracisz uprawnienia na kolejne 3 miesiące. Dalsza jazda oznacza cofnięcie uprawnień

oraz grozi do 2 lat odsiadki oraz grzywna. Prawo jazdy można ponownie odzyskać, ale dopiero po odbyciu kursu w OSK oraz zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego.

 

W przypadku prowadzenia pojazdu pomimo sądowego zakazu za jazdę po alkoholu czy spowodowanie wypadku grozi od 3 m-cy do 5 lat więzienia. Dodatkowo sąd może orzec dodatkowy zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15.

 

 

W przypadku stłuczki ubezpieczyciel ma prawo domagać się od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania i kosztów likwidacji szkody. Pojawi się również problem z uzyskaniem odszkodowania w ramach polisy autocasco.

 

 

 

Jeżeli  zda się egzamin teoretyczny, a nie zda praktycznego, to jak długo można przystępować ponownie do egzaminu praktycznego?

 

Egzamin teoretyczny jest ważny bezterminowo licząc od dnia uzyskania wyniku pozytywnego i w tym czasie można wielokrotnie przystępować do egzaminu praktycznego.

 

Czy w przypadku trzykrotnego uzyskania negatywnego wyniku egzaminu praktycznego należy odbyć jazdy doszkalające w Ośrodku Szkolenia Kierowców?

 

Aktualnie nie ma takiego obowiązku, jednakże jest to zalecane.

 

Jak długo ważny jest kurs na prawo jazdy?

 

Przepisy nie określają terminów ważności kursów. Zazwyczaj rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające program kursu szkoleniowego kandydatów na kierowców unieważnia szkolenia zrealizowane według starych programów. Na dzień dzisiejszy ważne są zaświadczenia wystawione po 1 lipca 1998 roku.

 

Czy możliwe jest zdawanie egzaminu teoretycznego i praktycznego tego samego dnia?

 

Zdawanie egzaminu teoretycznego i praktycznego w jednym dniu jest możliwe. Należy jednak pamiętać, że ocena negatywna z części teoretycznej uniemożliwia przystąpienie do części praktycznej. Znacznie mniej stresujące jest zdawanie teorii i praktyk w innych terminach.

 

Czy w przypadku złożenia wniosku o prawo jazdy kategorii A i B, a następnie nie zdania egzaminu z jednej z kategorii, prawo jazdy zostanie wydane na drugą?

 

W przypadku zdania egzaminu na jedną kategorię - prawo jazdy może zostać wydane na tą kategorię z której uzyskało się wynik pozytywny na egzaminie. Zaliczenie egzaminu na drugą kategorię w późniejszym terminie spowoduje konieczność wymiany prawa jazdy i powtórnego wniesienia opłaty za jego wydanie.

 

Czy w przypadku niepowodzenia na egzaminie na kat. A, posiadane prawo jazdy kat. B może zostać zabrane?

 

Nie. Wynik  negatywny egzaminu na dowolną kategorię nie powoduje jakichkolwiek konsekwencji odnośnie posiadanych uprawnień. Wyjątkiem są oczywiście sytuacje, kiedy zdaje się egzamin sprawdzający (po cofnięciu uprawnień, np. za punkty karne)

 

Czy prosić egzaminatora o zapięcie pasa?

 

Nie. Z uwagi na przysługujące ustawowo prawo: egzaminator podczas egzaminowania, jak i instruktor w trakcie szkolenia i egzaminowania, zwolniony jest z obowiązku zapięcia pasa bezpieczeństwa.W związku z tm. uwaga taka skierowana do egzaminatora wskaże na brak znajomości Kodeksu. Przy czym  należy nadmienić, że ww. przepisy  nie zabraniają tymże osobom zapięcia pasów, stąd obydwie formy są dopuszczalne i takie mają zastosowanie w praktyce.

 

Co się stanie, jeżeli na egzaminie pojadę wolno?

 

Zbyt wolna jazda utrudnia ruch i może stanowić podstawę do negatywnej oceny egzaminu. Przy czym należy rozróżnić powolna jazdę wynikającą z warunków ruchu drogowego (natężenie ruchu, warunki atmosferyczne, widoczność, szerokość jezdni, miejsca niebezpieczne, gdzie  nakazane jest przepisami zachowanie szczególnej ostrożności np. okolice przejść dla pieszych etc.). I tam właśnie mniejsza prędkość jest oczywistą koniecznością. Natomiast mała prędkość wynikająca ze słabej techniki kierowania, czy też wyrachowanie osoby zdającej, której założenie wolnej jazdy ma korzystnie wpłynąć na podejmowane decyzje, jak i na czas egzaminu, spotka się z krytyką egzaminatora.

 

O ile mogę przekroczyć prędkość?

 

Przekroczenie prędkości o kilka kilometrów jest traktowane jako błąd, a dwa błędy - to wynik negatywny egzaminu. Przekroczenie prędkości o 20 km/h jednoznaczne jest z przerwaniem egzaminu i jego wynikiem negatywnym. Jednakże podczas przeprowadzania egzaminu bierze się pod uwagę czynniki składające się na ten błąd. A więc w niektórych przypadkach można liczyć na wyrozumiałość egzaminatora. Ważne, aby ten błąd nie występował w sposób uporczywy, tzn. nie występował przez dłuższy czas.

 

Czy można"wrzucać na luz"?

 

Poprawna technika kierowania pojazdem wyklucza w trakcie jazdy wrzucanie na tzw. "luz". Bowiem wyłączenie biegu pozbawia kierującego pełnej kontroli nad pojazdem. Nie ma wtedy możliwości przyspieszenia (użycie gazu nie przyniesie żadnych rezultatów), a i droga hamowania się wydłuża (nie występuje hamowanie silnikiem). Ponadto pojazd prowadzi się mniej stabilnie, co ma duże znaczenie zwłaszcza w trudnych warunkach, np. mokra, zaśnieżona jezdnia. Jeżeli natomiast mówimy o wrzucaniu na "luz" w czasie, kiedy pojazd stoi np. na światłach, jest to prawidłowa forma oczekiwania przed ruszaniem. W praktyce, w trakcie szkolenia i egzaminowania nie ma konieczności wrzucania na "luz" oczekując na zmianę świateł czy tez w korku. Uznaje się bowiem, że istotniejsze jest sprawne ruszanie,  które wymaga odpowiedniego przygotowania.

 

Czy na egzaminie można korzystać z uprzejmości kierowców podczas wyjeżdżania z drogi podporządkowanej, bądź w czasie zmiany pasa ruchu?

 

Można i należy korzystać z uprzejmości innych kierowców, co mieści się w ramach szeroko pojętej kultury oraz wzajemnego zrozumienia uczestników ruchu. A czy dziękować? Tak, ale w sposób zrozumiały, ale dozwolony np. przez uniesienie reki, czy skinieniem głowy.

 

Czy w czasie jazdy można poprawiać ustawienia lusterek lub fotela?

 

Najlepiej już na placu manewrowym ustawić lusterka do ruchu miejskiego, aby czynność ta w ruchu nie spowodowała utraty panowania nad pojazdem, może to być też potraktowane jako błąd tj. niewłaściwe przygotowanie się do jazdy. Jeżeli już koniecznie trzeba skorygować ustawienie to najlepiej to zrobić w czasie, gdy pojazd stoi, np. przed skrzyżowaniem na światłach.

 

Jak długo trwa egzamin praktyczny?

 

W czasie nie mniejszym niż 40 minut - jednakże egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny.

 

Co w przypadku, kiedy zapomnę o kierunkowskazie?

 

Jest to oczywiście pierwszy błąd, a więc nie można bagatelizować tej czynności. Drugi błąd kończy egzamin wynikiem negatywnym. Choć w dużej mierze ocena wagi tego błędu jest w gestii egzaminatora i w praktyce rzadko jedno takie przewinienie decyduje o wyniku egzaminu.

 

Czy osoba zdająca ponosi konsekwencje błędu, który jest wynikiem niewłaściwego postępowania innych uczestników ruchu?

 

Odpowiedź brzmi nie. Nie ponosimy konsekwencji, bowiem nasze działanie jest wymuszone i choć wiemy, że w innych warunkach byłby to błąd, to jednak obecny stan rzeczy nie pozwala działać inaczej (np. źle zaparkowane pojazdy zmuszają kierujących do najeżdżania na linie ciągłe itd.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:.

 

ul.Rzemieślnicza 9

64-600 Oborniki Wlkp

 

Tel/WhatsApp:

 

Trafas Remigiusz: 601 845 251

(Kierownik OSK)

 

 

Zadzwoń lub wyślij SMS

 

o treści "KURS", a my oddzwonimy udzielając niezbędnych informacji

 

 

 

e-mail:

remigiusztrafas@wp.pl

 

 

W tytule prosimy wpisać:

"zapytanie - prawo jazdy"

 

 

 

skype: raptor7506

 

 

Aktualizacja strony:

04.07.2024r.

 

 

 

Znajdź nas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz się na egzamin przez

internet

 

Tutaj zarezerwujesz termin egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz wniesiesz opłatę egzaminacyjną

 

 

 

 

Zapisz się >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW - JERZY I REMIGIUSZ TRAFAS